Instalacja i usuwanie usterek

EMS Caution PL

Ponieważ prace z pompą paliwa oznaczają kontakt z benzyną, należy je wykonywać w strefie wentylowanej, z dala od otwartego ognia

 • Upuścić ciśnienie z układu paliwowego przed przystąpieniem do wymiany i postępować zgodnie ze wskazówkami z instrukcji producenta pojazdu
 • Opróżnić zbiornik z paliwa, poluzować pasy zbiornika i opuścić zbiornik; lub znaleźć otwór serwisowy w bagażniku; lub podnieść siedzisko tylnego fotela (niektóre pojazdy są wyposażone w zdejmowany panel dostępu do modułu pompy paliwa, dzięki czemu można wymienić pompę paliwa bez demontażu zbiornika)
 • Odłączyć łącznik modułu pompy paliwa
 • Odłączyć główny przewód zbiornika paliwa
 • Wyjąć moduł pompy paliwa ze zbiornika paliwa
 • Wyjąć podporę pompy paliwa
 • Wyjąć regulator ciśnienia paliwa (w razie potrzeby)
 • Wyjąć wstępny filtr siatkowy
 • Wyjąć płytkę zasysania paliwa i odłączyć łącznik lub okablowanie pompy paliwa
 • Wyjąć pompę paliwa

W celu instalacji wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności. Sprawdzić brak wycieków paliwa zgodnie z instrukcjami producenta samochodu.

 Możliwe usterki

Najczęstszą przyczyną awarii wewnątrzzbiornikowej elektrycznej pompy paliwa jest zanieczyszczenie zbiornika paliwa brudem i rdzą. Konieczne jest zatem, aby zamiennik pompy paliwa został zainstalowany w czystym zbiorniku paliwa.

Inną częstą przyczyną awarii wewnątrzzbiornikowej elektrycznej pompy paliwowej są niesprawne połączenia elektryczne, takie jak obluzowane połączenia, niedostateczne uziemienie lub zbyt niskie napięcie podawane do pompy w wyniku przegrzania styków.

Objawy

Brak pracy silnika: Spalanie nie następuje ze względu na brak paliwa (ewentualnie trudny rozruch)

Gaśnięcie silnika: Wkrótce po uruchomieniu silnik gaśnie z powodu braku paliwa lub gaśnie gdy pedał gazu jest wciśnięty

Niski komfort jazdy: Szarpanie podczas przyspieszania ze względu na zmniejszenie ilości przepływu paliwa; niewystarczająca moc spowodowana brakiem wzrostu

Zapobieganie i rozwiązania

Przed zainstalowaniem nowej pompy paliwa bardzo ważne jest dokonanie prawidłowej diagnozy, ponieważ prawdziwą przyczyną usterki może być inna część niż pompa paliwa – np. zatkanie filtra siatkowego, zanieczyszczenie filtra paliwa, uszkodzony wskaźnik paliwa a nawet bardzo niski poziom paliwa w zbiorniku. Aby uniknąć problemów ze zbiornikiem paliwa:

 • Pompa paliwa i układ paliwowy powinny być utrzymywane w dobrym stanie
 • Nie należy prowadzić pojazdu z prawie pustym zbiornikiem paliwa
 • Należy zwracać uwagę na jakość paliwa i liczbę oktanową
 • Filtr paliwa należy okresowo sprawdzać i wymieniać na nowy
 • Przewody paliwowe i połączenia elektryczne należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, przecieków i innych uszkodzeń
 • Jeśli pompa paliwa wymaga wymiany, należy się upewnić, że układ paliwowy jest czysty, a zbiornik paliwa nie zawiera zanieczyszczeń