Instalacja i usuwanie usterek

Demontaż i instalacja

EMS Caution PL

1. Odłączyć złącze od uszkodzonej cewki zapłonowej. Wykręcić śrubę(-y) i wymontować wadliwą cewkę zapłonową.

2. Zamontować nową cewkę zapłonową w gnieździe głowicy cylindra w tym samym kierunku co cewka, aby zapewnić połączenie z końcówką świecy. Wkręcić śrubę(-y) i podłączyć złącze. Włączyć silnik i sprawdzić, czy układ zapłonowy działa prawidłowo. 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie cewki zapłonowej do świecy. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować poważne uszkodzenie świecy zapłonowej.
 

Usuwanie usterek

                                                  Możliwe usterki

Cewki zapłonowe są narażone na zniszczenie przed upływem ich zwykłego okresu użytkowania na skutek zużycia i uszkodzeń, takich jak przegrzanie spowodowane zwarciem wewnętrznych obwodów, uszkodzenie przewodów zapłonowych, niski poziom naładowania akumulatora, wibracje, uszkodzenia termiczne, uszkodzenia mechaniczne i nieprawidłowe styki.

 Objawy
  • Brak spalania: Nie następuje spalanie, ponieważ nie jest generowana iskra
  • Gaśnięcie silnika: Silnik gaśnie, ale można go ponownie uruchomić
  • Niski komfort jazdy: Szarpanie podczas przyspieszania lub przerwy w zapłonie
 Zapobieganie i rozwiązania
Prawdopodobnie włączy się lampka ostrzegawcza kodu diagnostycznego silnika (DTC) wskazująca usterkę zapłonu – jednak może to być spowodowane innym problemem systemu. Najpierw należy zatem wykonać kontrolę wzrokową, sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, takich jak: pęknięcia i zwęglenia na cewce zapłonowej, skorodowane lub uszkodzone styki i kable, utrata zasilania układu zapłonowego z akumulatora i zanieczyszczenie oleju lub wody.
Jeśli cewka zapłonowa została uznana za wadliwą, należy starannie ustalić zasadniczą przyczynę usterki, aby uniknąć tej samej awarii w przypadku zamiennika cewki zapłonowej. W pierwszej kolejności zawsze należy zapoznać się z instrukcją układu zapłonowego producenta samochodu.