Jak działają

ERG Valve Flow PL

Czystsze spaliny emitowane przez pojazd są w znacznym stopniu efektem skutecznej pracy wysokiej jakości zaworu układu recyrkulacji gazów spalinowych (EGR). Rolą zaworu EGR jest mieszanie spalin z powietrzem dolotowym, zależnie do warunków jazdy, co pozwala zredukować stężenie tlenu w powietrzu dolotowym i zmniejszyć prędkość spalania. W wyniku zmniejszonej zawartości tlenu podczas dolotu powietrza, temperatura spalania zmniejsza się i produkowanych jest mniej szkodliwych tlenków azotu (NOx).

Między kolektorem dolotowym i wydechowym znajduje się mały kanał. Tu właśnie umieszczony jest zawór układu recyrkulacji spalin (EGR), który dostosowuje ilość gazów wydechowych kierowanych z powrotem do kolektora dolotowego.

Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, następuje zamknięcie zaworu EGR i brak przepływu EGR do kolektora dolotowego. Zawór EGR pozostaje zamknięty, dopóki silnik jest nierozgrzany i nieobciążony. Gdy obciążenie silnika i temperatura spalania zaczynają wzrastać, zawór EGR otwiera się, a spaliny w odpowiedniej ilości dostają się kolektora dolotowego.

Dzięki postępowi w technologii sterowania zaworem EGR za katalizatorem uzyskano czystsze spaliny, nawet podczas spalania ubogiej mieszanki.