Jak działają

Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego

Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego jest zamocowany na kadłubie silnika i jest skierowany w kierunku koła sygnałowego, zamontowanego na wale korbowym.

Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego służy sterownikowi silnika (ECU) do określania położenia tłoka, w wybranym cylindrze, względem jego górnego martwego punktu (GMP), oraz do pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego silnika, zarówno średniej, jak i chwilowej.

Są dwa typy czujników położenia i prędkości obrotowej wału korbowego. Jeden z nich, tzw. indukcyjny (MPU), jest omówiony poniżej.

Na obwodzie koła sygnałowego, zamontowanego na wale korbowym silnika, są rozmieszczone 34 zęby, co 10°. Dwa zęby są zastąpione wypustem, który umożliwia określenie położenia tłoka w wybranym cylindrze względem jego górnego martwego punktu (GMP). Przy każdym obrocie wału korbowego, czujnik generuje 34 przebiegi sinusoidalne prądu przemiennego (AC). Sygnał ten jest przetwarzany na sygnał o przebiegu prostokątnym, który jest wykorzystywany do określania położenia tłoka w wybranym cylindrze, względem jego górnego martwego punktu (GMP) oraz do pomiaru średniej i chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego silnika.

Denso Crank Camshaft Diagram 1 Pl

 Denso Crank Camshaft Diagram 2 Pl

 

Czujnik położenia wałka rozrządu

Czujnik położenia wałka rozrządu służy do określania jego ustawienia. Jest zamontowany w głowicy silnika i skierowany w kierunku koła sygnałowego, które jest osadzone na wałku rozrządu.

Na podstawie sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu, sterownik silnika (ECU) wyznacza kąt położenia wałka rozrządu. Umożliwia to rozpoznanie, w którym suwie pracy jest określony z cylindrów.

Są dwa typy czujników położenia wałka rozrządu. Jeden z nich, który wykorzystuje zjawisko magnetorezystancji (MRE), jest omówiony poniżej.

Obrót koła sygnałowego, zamontowanego na wałku rozrządu, powoduje zmianę kierunku i wartości wektorów linii sił pola magnetycznego, które jest generowane przez magnes zamontowany w czujniku. Zmiana ta występuje dwukrotnie: w chwili gdy występ detekcyjny zbliża się do czujnika położenia wałka rozrządu oraz gdy występ detekcyjny oddala się od niego. Zmiana kierunku i wartości wektorów linii sił pola magnetycznego (MRE1 i MRE2), które przechodzi przez układ magnetorezystancyjny, powodują zmianę rezystancji zamontowanych w nim magnetorezystorów. Czujnik położenia wałka rozrządu jest zasilany prądem przez sterownik silnika. Przepływa on przez magnetorezystory. Zmiany rezystancji oporników magnetorezystancyjnych powodują zmianę napięcia sygnału wyjściowego. Sygnały dwóch układów magneto-rezystancyjnych są wzmacniane różnicowo, a następnie przekształcane przez układ formujący w sygnał wyjściowy o przebiegu prostokątnym. Układ formujący znajduje się w czujniku. Sygnał wyjściowy czujnika jest przesyłany do sterownika silnika.

Denso Crank Camshaft Diagram 3 Pl

 

Denso Crank Camshaft Diagram 4 Pl