Instalacja i usuwanie usterek

Instalacja i usuwanie usterek

 1. Rozłączyć złącze czujnika lub odłączyć jego wiązkę elektryczną - zależnie co czujnik posiada. Odkręcić śruby. Zdemontować czujnik.
 2. Zainstalować nowy czujnik i przykręcić śruby właściwym momentem dokręcania, określonym przez producenta samochodu. Połączyć złącza elektryczne (złącze czujnika lub jego wiązkę elektryczną, zależnie co czujnik posiada). Włączyć silnik i sprawdzić, czy układ sterowania silnikiem działa poprawnie.
 3. Ostrożnie - czujniki położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz czujniki położenia wałka rozrządu są delikatnymi częściami elektronicznymi, które mogą zostać uszkodzone podczas montażu.
 • Nie wolno dopuszczać wilgoci, chemikaliów ani innych obcych materiałów pomiędzy styki złącza elektrycznego czujnika.
 • Nie umieszczaj czujników w miejscach, w których stale występuje nadmierna ilość wyładowań elektrostatycznych.
 • Ponadto nie umieszczaj końcówek czujników blisko siebie ani w pobliżu magnesu, aby nie wpłynąć negatywnie na właściwości czujnika. Nie wolno również dopuścić do zanieczyszczenia czujnika opiłkami żelaza.

Cc Sensor Torque Table Pl

Możliwe usterki 

 • Informacje otrzymywane z czujników położenia wałka rozrządu i wału korbowego są wykorzystywane przez sterownik silnika (ECU) do sterowania czasem wtrysku paliwa oraz kątem wyprzedzenia zapłonu. Nieprawidłowa charakterystyka czujnika, otwarcie lub zwarcie obwodu, nieprawidłowe wartości napięcia zasilającego, mogą spowodować wiele różnych nieprawidłowych zachowań samochodu podczas jazdy.
 • Najczęstszą przyczyną usterek są rysy na tych powierzchniach czujnika, przez które przechodzi pole magnetyczne, zanieczyszczenia tych powierzchni, wystawienie czujnika na działanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia wiązki przewodów czujnika (jeśli ją posiada).

Objawy

 • Gaśnięcie silnika: Zazwyczaj wkrótce po rozruchu lub od czasu do czasu
 • Niski komfort jazdy: szarpanie podczas przyspieszania, nierówna praca silnika, nieprawidłowy przebieg procesów spalania (tzw. wypadanie zapłonów) i utrata mocy silnika
 • Problem z rozruchem: przerywany lub niemożliwy rozruch silnika

Zapobieganie i rozwiązywanie problemów

 • Usterka czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz czujnika położenia wałka rozrządu może spowodować zapalenie lampki kontrolnej silnika. Usterka jest również zapisywana w sterowniku silnika (ECU), w postaci kodu usterki (DTC), o numerach od P0335…P0349. Kod usterki można odczytać z pamięci sterownika skanerem diagnostycznym.
 • Jeśli sygnały czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz czujnika położenia wałka rozrządu nie są przesyłane do sterownika silnika (ECU), to położenie tłoka w wybranym cylindrze, względem jego martwego punktu (GMP), może zostać wyznaczone nieprawidłowo. Może to skutkować uszkodzeniem silnika. Dlatego w sytuacji, gdy pojawi się kod usterki (DTC) związany z sygnałem czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, sygnałem czujnika położenia wałka rozrządu lub wzajemną korelacją obu sygnałów, może nastąpić przejście w stan tzw. procedury awaryjnej, a nawet wyłączenie układ zapłonowego i układu wtrysku paliwa.
 • Rozpocznij diagnostykę od sprawdzenia, czy w pamięci sterownika nie ma kodu usterki informującego o nieprawidłowej wartości sygnału wejściowego z czujnika, co może wskazywać na zwarcie lub przerwę w jego obwodzie. Niezależnie od tego, czy w sterowniku silnika zarejestrowano lub nie zarejestrowano kody usterek, drugim etapem diagnostyki powinna być kontrola przebiegu sygnałów obu czujników oraz ich wzajemna korelacja. W szczególności tę kontrolę należy wykonać, gdy silnika nie można uruchomić. Kontrolę należy wykonać z wykorzystaniem oscyloskopu. W przypadku braku sygnału lub jego nieprawidłowego przebiegu, należy sprawdzić czujnik oraz wiązkę elektryczną na odcinku od czujnika do sterownika silnika. W przypadku braku korelacji sygnałów, należy ponadto sprawdzić ustawienie rozrządu silnika.
 • Podczas montażu sprawdź, czy koło sygnałowe nie dotyka do czoła czujnika. Sprawdź również wielkość szczeliny pomiędzy czołem czujnika a zębem lub występem detekcyjnym koła sygnałowego. Ta odległość może być regulowana podkładkami.