Czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego

Powrót do EMS

RÓŻNICA DENSO

Nasze inteligentne komponenty EMS optymalizują osiągi silnika i ograniczają emisje.

Cechy i korzyści

Czujnik indukcyjny (MPU)

  • Różne rodzaje: Czujniki wyposażone w gniazdo przyłączeniowe na obudowie czujnika lub w wiązkę przewodów elektrycznych, zakończonych złączem. Możliwe jest ich łatwe dopasowanie do silników o różnych specyfi kacjach oraz warunkach montażu.
  • Wiarygodne pomiary: Czujniki indukcyjne posiadają różną ilość zwojów cewki, dzięki czemu możliwa jest ich współpraca z kołami sygnałowymi o różnych średnicach; w różny sposób rozmieszczone są uszczelki typu O-ring i ukształtowany kołnierz.
  • Trwałość: Korpus czujnika wykonany z żywicy oraz cienki ale wytrzymały metalowy kołnierz, umożliwiają uzyskanie mniejszej szczeliny pomiędzy czujnikiem a kołem sygnałowym.

Czujnik magnetorezystancyjny (MRE) 

  • Mniejsze rozmiary: uzyskano przez integrację elementu detekcyjnego oraz układu obróbki sygnału w jednym układzie scalonym.
  • Większa dokładność wykrywania położenia: dzięki zastosowaniu bardzo czułych magnetorezystorów o wysokim stosunku sygnału do szumu.
  • Większa niezawodność: idealne do stosowania w wysokich temperaturach dzięki wykorzystaniu jednowarstwowych, cienkich, metalowych układów magnetorezystancyjnych. Ponadto pozbawiona łączeń obudowa i połączenia elektroniczne bez lutowania, tworzą niezwykle niezawodną konstrukcję.

Typy

  • Czujnik indukcyjny (MPU)
  • Czujnik magnetorezystancyjny (MRE)