Demontaż i instalacja

Demontaż 

1. Zidentyfikuj wszystkie przewody i zapamiętaj lokalizację każdego z nich.

2. Odłącz przewód akumulatora od rozrusznika i wyjmij go.

3. Odłącz i wyjmij wszystkie inne przewody.

4. Poluzuj śruby mocujące rozrusznik, ale jeszcze ich nie wyjmuj.

5. Podeprzyj rozrusznik i wyjmij śruby mocujące rozrusznik. Odłóż śruby i rozrusznik na bok. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na rozmiar i położenie łącznika przed wyjęciem rozrusznika.

6. Sprawdź wszystkie zęby na kole zamachowym / sprzęgle elastycznym, aby upewnić się, czy nie są one uszkodzone. Kontrola uzębienia koła zamachowego / sprzęgła elastycznego może zostać przeprowadzona przez port montażu rozrusznika. W razie potrzeby wymień.

Instalacja 

1. Porównaj wygląd nowego rozrusznika z oryginalnym. Sprawdź umiejscowienie przewodów, obudowę, rozmieszczenie otworów regulacyjnych.

2. Ustaw rozrusznik w odpowiedniej pozycji. Dokręć śruby mocujące zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

3. Podłącz odłączone wcześniej przewody we właściwych miejscach. Upewnij się, że poszczególne wiązki przewodów i innych elementów nie mieszają się ze sobą. Dokręć wszystkie mocowania zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

4. Podłącz kabel akumulatora do rozrusznika. Nie przekręć nakrętki mocującej przewód akumulatora. Sprawdź moment obrotowy zalecany przez producenta pojazdu.

5. Podłącz przewód ujemny akumulatora do rozrusznika. Nie przekręć nakrętki mocującej ten przewód. Sprawdź moment obrotowy zalecany przez producenta pojazdu.

6. Sprawdź, czy rozrusznik działa prawidłowo.