Demontaż i instalacja

Demontaż 

1. Zidentyfikuj wszystkie przewody i zapamiętaj lokalizację każdego z nich.

2. Odłącz wszystkie przewody od alternatora.

3. Poluzuj elementy mocujące alternator, ale jeszcze ich nie wyjmuj.

4. Zmniejsz napięcie paska napędowego na tyle, by możliwe było jego usunięcie. Niektóre pojazdy mogą być wyposażone w automatyczny, sprężynowy napinacz paska klinowego. Obróć napinacz za pomocą odpowiedniego klucza na tyle, by umożliwić zdjęcie paska napędowego.

5. Zdejmij pasek napędowy z alternatora.

6. Podeprzyj alternator i wyjmij śruby mocujące. Odłóż śruby i alternator na bok. Zapamiętaj orientację tarczy oraz długość i umiejscowienie łącznika przed wyjęciem alternatora.

7. Sprawdź stan przewodów i zacisków alternatora pod względem uszkodzeń, luźnych lub złamanych zestyków, zabrudzonych lub skorodowanych złączy, giętkości. Napraw lub wymień w razie potrzeby.

Instalacja 

1. Porównaj wygląd nowego alternatora z oryginalnym. Porównaj obudowę i przesunięcie koła pasowego, rozmiar i typ koła pasowego, lokalizację otworów regulacyjnych, umiejscowienie zestyków i konfigurację terminala w obu alternatorach.

2. Zamontuj elementy mocujące, ale nie dokręcaj jeszcze całkowicie śrub.

3. Wstaw alternator w odpowiedniej pozycji, ale nie dokręcaj całkowicie śrub mocujących.

4. Załóż pasek napędowy. Jeśli pasek napędowy okazał się zużyty, rozciągnięty, pęknięty, tłusty lub zaszklony, wymień pasek.

5. Ustaw napięcie paska napędowego podczas dokręcania śrub regulacyjnych i mocujących. Upewnij się, że napięcie paska i moment obrotowy przy dokręcaniu śrub jest zgodny z zaleceniami producenta pojazdu.
UWAGA: Nie należy podważać lub uderzać obudowy alternatora w celu regulacji napięcia paska.

6. Sprawdź położenie paska napędowego pomiędzy kołem pasowym alternatora i pozostałych kół napędowych. Upewnij się, że nie ma zakłóceń pomiędzy paskiem napędowym i innymi elementami.

7. Podłącz złącze przewodu do alternatora. Upewnij się, że nie ma zakłóceń pomiędzy wiązkami przewodów i innymi częściami.

8. Upewnij się, że wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane, wszystkie elementy mocujące są odpowiednio dokręcone i między poszczególnymi częściami nie ma zakłóceń.

9. Podłącz przewód ujemny akumulatora.

10. Uruchom silnik i upewnij się, że wszystkie części pracują prawidłowo. Pozostaw silnik na biegu jałowym przez 5 minut, aby przyzwyczaić pasek napędowy. Ponownie wyreguluj pasek napędowy za pomocą "używanej” specyfikacji napięcia.

11. Wyłącz silnik i sprawdź ponownie, czy wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane, wszystkie elementy mocujące są odpowiednio dokręcone i wszystkie części pracują bez zakłóceń.

12. Ponownie sprawdź układ ładowania i upewnij się, że pracuje on zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.