Analiza usterek

1. Jaki jest stan akumulatora?  
 • Kontrola wzrokowa oraz próby eksploatacyjne akumulatora muszą być wykonywane przed skontrolowaniem układu ładowania. Akumulator musi być całkowicie naładowany (12.6 wolt) natomiast przewody akumulatora, zaciski oraz obudowa muszą być czyste i w dobrym stanie technicznym.
2. Czy kontrolka ładowania, amperomierz lub woltomierz wskazują problemy z układem ładowania? 

Kontrolka ładowania:

 • Zapłon WŁ lecz silnik nie pracuje: Kontrolka ładowania powinna się świecić.
 • Zapłon WŁ, silnik pracuje: Kontrolka ładowania powinna się świecić krótko a następnie wyłączać.
 • Słaby akumulator: Słaby akumulator może powodować, że kontrolka ładowania będzie się świeciła przy dużym poborze prądu.
 • Niskie obroty biegu jałowego: Niska prędkość obrotowa biegu jałowego może powodować przyćmione świecenie kontrolki ładowania.
 • Zły stan instalacji elektrycznej: skorodowane, połamane, poluzowane lub przypalone przewody/połączenia mogą powodować świecenie się kontrolki ładowania podczas jałowego biegu.
 • Przepalona kontrolka ładowania: Niektóre układy ładowania będą pracowały nieprawidłowo, jeśli żarówka kontrolki ładowania jest spalona.
Amperomierz:
 • Zapłon WŁ silnik nie pracuje: Amperomierz powinien odczytywać zero lub nieco niższą wartość.
 • Zapłon WŁ a silnik pracuje: Amperomierz powinien wskazywać bieżącą moc powyżej zera. Będzie przedstawiał różny poziom naładowania, zależnie od tego, które obwody elektryczne pracują. Ujemny stan naładowania wskazuje, że akumulator rozładowuje się szybciej niż układ ładowania może zasilać go prądem.
 • Instalacja elektryczna i połączenia: skorodowane, połamane, poluzowane lub przypalone przewody/połączenia mogą powodować odczytywanie zera lub błędne odczyty miernika.

Woltomierz:

 • Zapłon WŁ, natomiast silnik nie pracuje: Odczyty miernika powinny znajdować się w zakresie pomiędzy 12,0 i 12,6 woltów przy zapłonie WŁ i nie pracującym silniku. Odczyt poniżej 12V może wskazywać na niewystarczające ładowanie, niski stan akumulatora, skorodowane, połamane, poluzowane lub przypalone przewody/połączenia.
 • Zapłon WŁ a silnik pracuje: Odczyty miernika powinny znajdować się w zakresie pomiędzy 13,0 i 14,2V, przy zapłonie WŁ i pracującym silniku. Odczyt przekraczający 14,2V powinien wskazywać uszkodzony akumulator, zdefektowany regulator lub zły stan połączenia przewodów. Odczyt poniżej 13,2 V może wskazywać na uszkodzony alternator, lub skorodowane, połamane, poluzowane lub przypalone przewody/połączenia.
3. Czy są jakieś przepalone bezpieczniki?  
 • Sprawdź bezpieczniki we wszystkich skrzynkach bezpiecznikowych. Spalony bezpiecznik wskazuje na problemy w obwodzie, które mogą oddziaływać na obwód ładowania. Rozmieszczenie skrzynek bezpiecznikowych znajdziesz w podręczniku użytkownika lub podręczniku napraw warsztatowych producenta pojazdu.
4. Czy bezpieczniki topikowe są rozwarte? 
 • Może występować kilka bezpieczników topikowych, kontrolujących napięcie akumulatora do obwodów elektrycznych pojazdu. Jeśli bezpiecznik topikowy jest rozwarty, napięcie zasilające zostanie całkowicie utracone do wszystkich układów elektrycznych lub do obwodu (obwodów) elektrycznego, który jest kontrolowany otwartym bezpiecznikiem topikowym. Rozmieszczenie bezpieczników topikowych znajdziesz w podręczniku użytkownika lub podręczniku napraw warsztatowych producenta pojazdu.
5. Czy napięcie paska napędowego alternatora jest zgodne ze specyfikacją? 
 • Zbyt luźny: Jeśli pasek napędowy jest zbyt luźny, to ześlizgnie się z koła pasowego powodując nieregularne ładowanie alternatora lub jego całkowity brak.
 • Zbyt napięty: Jeśli pasek napędowy jest zbyt mocno napięty, uszkodzenie wewnętrznego łożyska spowoduje przedwczesną awarię alternatora.
6. Czy pasek napędowy alternatora jest w dobrym stanie i czy ma odpowiedni rozmiar? 
 • Zużyty lub zbyt wąski: Jeśli pasek napędowy alternatora jest zużyty lub zbyt wąski, to ześlizgnie się z koła pasowego powodując nieregularne ładowanie alternatora lub jego całkowity brak.
 • Nowy pasek napędowy: “Nowy” pasek napędowy alternatora to pasek, który był używany przez krócej niż 5 minut. Jeśli jednak pasek napędowy alternatora, był używany przez dłużej niż 5 minut jest on uznawany za “używany” pasek. Ważne jest aby sprawdzić i wyregulować napięcie paska zgodnie ze specyfikacją po wstępnych 5 minutach pracy.
7. Czy pojazd był modyfikowany lub czy przed opuszczeniem fabryki zostało zamontowane dodatkowe wyposażenie? 
 • Akcesoria: Inne niż fabryczne akcesoria takie jak telefony, gniazdka komputerowe, telewizja, chłodziarki, sprzęt stereo lub oświetlenie mogą przeciążyć parametry alternatora i spowodować przedwczesną awarię.
 • Niewłaściwa instalacja akcesoriów: Niewłaściwe procedury instalacji akcesoriów mogą powodować problemy z ładowaniem, niektóre z tych problemów mogą obejmować wadliwe punkty uziemienia, poluzowane połączenia lub nieprawidłową instalację elektryczną.
8. Czy w pojeździe zostały przeprowadzone jakieś prace? 
 • Punkty uziemienia elektrycznego: sprawdź obwody uziemiające pomiędzy akumulatorem a silnikiem a także pomiędzy karoserią pojazdu a podwoziem pod względem wysokiej rezystancji. Często przy naprawie pojazdu, punkt(y) uziemienia bywają naruszone lub nie są właściwie zabezpieczone.
 • Uziemienie o wielu punktach: Przy pojazdach z wieloma punktami uziemienia, każdy obwód elektryczny jest przypisany do jednego lub więcej punktów uziemienia. Jeśli dany obwód jest uaktywniony, podczas gdy inny układ elektryczny pracuje, przyczyną może być sprzężenie zwrotne z kontrolowanego obwodu, z powodu złego uziemienia skojarzonego z kontrolowanym obwodem.