Sprężarki rotacyjne

Powrót do sprężarek klimatyzacji

Sprężarki klimatyzacji o doskonałej, trwałej konstrukcji i znakomitej wydajności, aby kabina była schłodzona tak, jak lubisz.

 

Sprężarka elektryczna (ES):

Napędzana elektrycznie sprężarka spiralna o zmiennej wydajności
Hermetyczna obudowa zapobiegająca wyciekom czynnika chłodniczego
Możliwość włączenia układu klimatyzacji nawet podczas postoju z wyłączonym silnikiem
W komorze roboczej sprężarki znajdują się dwa elementy: spirala stała i obrotowa

 

Sprężarka łopatkowa (TV):

Sprężarka typu rotacyjnego 
Komora sprężarki składa się z wirnika z dwoma łopatkami, ślizgającymi się w korpusie wirnika
Dwa różne skoki; 120 lub 140 cm3

TV ZW