Jak działają części do układów klimatyzacji

Skraplacz  

Skraplacz jest wymiennikiem ciepła należącym do układu klimatyzacji pojazdu. Jego zadaniem jest skroplenie czynnika chłodniczego w cyklu układu klimatyzacji. Konstrukcja skraplacza, jako wymiennika ciepła, jest podobna do konstrukcji chłodnicy, lecz musi on wytrzymywać wysokie ciśnienia wewnętrzne (do 34 bar), typowe dla układów klimatyzacji. Skraplacze DENSO, w szczególności nasze najnowsze rozwiązania, posiadają wbudowany osuszacz dla zapewnienia najwyższej sprawności układu klimatyzacji.

Parownik  

Parownik odparowuje czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze. Przy odparowywaniu czynnika chłodniczego wymagana jest duża ilość ciepła, która jest absorbowana przez parownik z nagrzanego powietrza przechodzącego przez żeberka parownika, tym sposobem chłodząc kabinę pasażerską. Cała ciecz przechodzi w stan gazowy i przepływa do sprężarki. Następnie opisywany proces jest powtarzany.

Przełącznik ciśnienia 

Przełącznik (lub czujnik) ciśnienia jest urządzeniem, które zabezpiecza komponenty cyklu czynnika chłodniczego przed zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem. Dodatkowo, czujnik ciśnienia wysyła sygnał do jednostki sterującej, która wykorzystuje ten sygnał do obliczenia prawidłowego skoku elektronicznie sterowanej sprężarki o zmiennej pojemności.

Osuszacze  

Osuszacz przetrzymuje czynnik chłodniczy do chwili jego zapotrzebowania przez parownik, sprawiając, że do parownika wpłynie wyłącznie ciekły czynnik chłodniczy. Następnie czynnik chłodniczy jest filtrowany i osuszany. Po rozdzieleniu gazu i cieczy, ciekły czynnik chłodniczy przepływa do zaworu rozprężnego.

Zawory rozprężne  

Zawór rozprężny powoduje gwałtowne rozprężanie czynnika chłodniczego poprzez wstrzyknięcie czynnika chłodniczego o wysokiej temperaturze i ciśnieniu przez mały otwór. W efekcie następuje zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego, który z postaci ciekłej przechodzi w gazową i tworzy mgiełkę o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu.

Zawór rozprężny reguluje ilość czynnika chłodniczego w zależności od temperatury przegrzewu gazu na wylocie parownika. W rezultacie utrzymywane są warunki, w których następuje zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego (parowanie), by do sprężarki przedostawał się wyłącznie gaz.

Jeżeli układ klimatyzacji nie emituje chłodnego powietrza lub emituje go niewiele, zawór rozprężny może być zatkany lub uszkodzony. Tego typu usterki zawsze powinny być sprawdzane przez profesjonalnych serwisantów układu klimatyzacji, ponieważ mogą one spowodować blokadę płynu w sprężarce, co skończy się dla właściciela samochodu kosztowną naprawą. 

Accompressor Scematic PL