Życie i energia

Firma DENSO jest znana na całym świecie dzięki produkowanym przez nią częściom i systemom samochodowym – ale czy wiedziałeś, że oferujemy także szeroką gamę zaawansowanych technologicznie produktów dla domu i przemysłu?

Zespół ds. Rozwoju Nowej Działalności w obszarze Życia i Energii (Life&Energy New Business Development - Life&Energy NBD) firmy DENSO koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii i systemów motoryzacyjnych DENSO w nowych, innowacyjnych produktach w celu rozszerzenia działalności na branże inne niż motoryzacyjna. Zadaniem zespołu Life&Energy NBD jest realizacja długoterminowego planu DENSO, sięgającego roku 2020, ukierunkowanego na „ochronę życia, ochronę planety i przygotowanie do świetlanej przyszłości” poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów, które przyczynią się do ochrony środowiska oraz podniosą komfort życia codziennego.

DENSO inwestuje 9,4% swoich skonsolidowanych wpływów ze sprzedaży w działania badawczo-rozwojowe, co odzwierciedla ukierunkowanie firmy na dalszy rozwój technologii nowej generacji. Mimo, że produkty niezwiązane z motoryzacją stanowią obecnie około 2% globalnych przychodów korporacji DENSO, ambitnie i z pasją dąży ona do tego, by rozwijać ten obszar działalności w najbliższych latach.

Wizja:
Wykorzystując kreatywność ponad 120 000 pracowników na całym świecie, DENSO nakreśla wizję Przyszłego Społeczeństwa dla każdego regionu.Koncentrując się na ośmiu nowych dziedzinach działalności, DENSO tworzy koncepcje nowych rozwiązań, będących odpowiedzią na potrzeby i wymogi nowej generacji. Te koncepcje rozwiązań zmaterializują sie w postaci innowacyjnych produktów i usług, które zaspokoją potrzeby życia codziennego.


Kluczowymi czynnikami rozwoju są:

  • Bliska zażyłość z klientami i długoterminowe relacje
  • Uzyskanie efektu synergii poprzez wykorzystanie istniejących zaawansowanych technologii motoryzacyjnych do opracowywania produktów w dziedzinach innych niż motoryzacja
  • Obecność DENSO na całym świecie, umożliwiająca wytwarzanie produktów i świadczenie usług na rzecz naszych klientów w dowolnym miejscu

Jednym z aktualnych przykładów jest energooszczędna (wykorzystująca odnawialne źródło energii) pompa ciepła dla budynków mieszkalnych > więcej informacji

Kolejnym „przełomowym” projektem jest opatentowana przez DENSO technologia „cyklu z ejektorem”, która optymalizuje wydajność sprężarki. Dzięki tej technologii odzyskiwana jest energia, którą zazwyczaj traci się podczas cyklu sprężania pary poprzez zwiększenie ciśnienia wlotowego sprężarki.